Design a site like this with WordPress.com
Get started

MARIJA VUKOSAVLJEVIĆ, Svete žene

SVETE ŽENE
„Ni zlatom, ni biserom, ni haljinama skupocenim, nego dobrim djelima, kao što priliči ženama koje se privoljaše bogopoštovanju“ (1. Tim. 2, 9 – 10).

Žena ima veliku silu, kako u vrlini tako i u poroku. Ona je pogubila Avesalama; ona je pogubila Amnona; nameravala je da pogubi Jova. Ali ona je i izbavila Navala od smrti; spasila je ceo narod. Tako su Debora i Judita pokazale odvažnost muškaraca – vojskovođa. Takve su bile i mnoge druge žene. Zato Apostol Pavle i govori: „Jer šta znaš, ženo, možda ćeš spasti muža?“ (1. Kor. 7, 16).

“I nazva Adam ženu svoju Život, jer je ona majka svih živih. I stvori Gospod Bog Adamu i ženi njegovoj haljine kožne i obuče ih. I reče Bog: gle, Adam posta kao jedan od nas.” (Post. 3,20-4,7)

“Kožne haljine“ po tumačenjima svetih otaca predstavljaju podsetnik na pad čovekov, jer pre pada Adam i Eva su živeli nagi i nisu poznavali stid. Odeća je simbol stida i ako u današnje vreme poprima ulogu sredstva za pokazivanje najveće taštine.
U Poslanici apostola Pavla Rimljanima postoji učenje prema kojem vascela tvorevina „uzdiše“, jer je pokorena „taštini“, odnosno propadljivosti (truležnosti), koja se u svetu pojavila zbog čovekove gordosti.

Izložene ikone su rađene u tehnici veza na recikliranim materijalima koji su nekada upravo bili deo odeće žena koje su na određen način odbacile starog čoveka i ogrnule se haljinama vrline i dobrih dela. Odbačeni svileni kostimi, košulje, haljine sada poprimaju novi oblik i umesto nekadašnje svetovne dobijaju duhovnu ulogu. Tako i žene koje su ih nosile nekada, uživajući u svojoj taštini, sada vode potpuno nove živote, kao hrišćanke, monahinje, igumanije, a neke grade svoj put i dalje u svetu, samo sa novim duhovnim težnjama.
Te haljine napunjene različitim energijama, kroz ikonološku predstavu se i same transformišu i dobijaju nove duhovne sadržaje.
“Vi koji se u ime Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.”

MARIJA VUKOSAVLJEVIĆ Rođena je 1979. godine u Valjevu. Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Član je ULUPUDS-a. Realizovala je brojne projekte u vezu, među kojima su: plaštanice u crkvama Sv. Jovana (Paune), Uspenja Presvete Bogorodice (Mladenovac), Sv. Save i u Sabornoj crkvi (Novi Sad); u manastirima Sv. Nektarija, (Egina), Hilandar i Lelić; u Vladičanskom dvoru (Kruševac); vladičanski tron i orleci u manastiru Gradac; pokrov u crkvi Hristovog Vaskrsenja (Jerusalim); kao i mnoge druge plaštanice, ikone, odežde u Grčkoj i Ruskoj crkvi.