Design a site like this with WordPress.com
Get started

ALEKSANDAR OBROVSKI, Naradžom protiv zime

Narandžom protiv zime
Ili: Utisak otiska Aleksandra Obrovskog

Izložena serija grafičkih radova Aleksandra Obrovskog je izraz traganja u okviru limita nametnutih materijalom, što je bitna odlika minimalnog grafičkog izraza ovog umetnika. To nije začuđujuće s obzirom da je ovakav pristup karakterističan i za haiku poeziju, kojom se Obrovski bavi.

Radovi, koji su najčešće proizvedeni u jednostavnom i prepoznatljivom obliku kombinovanja fotokopije, ručne intervencije i pečata, nose u sebi svojom tematskom povezanošću i kolekcionarskim tretmanom strast prema grafičkom mediju koji nas podseća da grafički izraz nije akademski oformljena lista propisanih tehnika, nego rezultat snažne unutrašnje potrebe za ponavljanjem traga, zapisa, slike. Potreba da se izrazi lična vizija, komentar, priča ili utisak, koji tako postaje otisak.

Pečati koje Obrovski oblikuje su najčešće jednostavne arhetipske ili pak apstraktne forme, ali ne retko nose i prepoznatljive savremene motive i referenca su na ono dnevno što nas okružuje. Kolažirajući likovne motive u kompoziciju u kojoj centralno mesto više ne zauzima pečat, Obrovski se ne ustručava da se oslobodi medija mehaničkog otiska i ručno bojom interveniše i potencira dramske elemente.

Tematski deo rada je gotovo u obliku vertikalnog film noara, pomalo misterioznih, ali i prepoznatljivih svakodnevnih scena. Crno-bele kompozicije, metodom aproprijacije preuzeti, preoblikovani i naglašeni zimski motivi prolaznika, ulica, ptica i drveća kolažirani sa sveprisutnim pečatom i presekom narandže, grafičkim motivom koji dominira i kao jedinstvena konstanta povezuje izložbu u jedinstvenu optičku viziju.

Željko Radić, likovni umetnik i pedagog
Melburn, Australija

ALEKSANDAR OBROVSKI (Novi Sad, 1966) Grafičar. Član Udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV) i Srbije (ULUS) od 1996. Izradom ručno rađenih pečata bavi se od 1987. godine. Održao je dvanaest samostalnih i veći broj kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Retrospektivnom izložbom „Snage za Egejsko more“ obeležio je 20 godina članstva u SULUV-u i 50 godina života.
Urednik, tehnički urednik i ilustrator većeg broja knjiga, časopisa i ekoloških izdanja. Od 1998. godine pokreće sopstvenu samostalnu izdavačku ediciju Copy Endlos Punkt (CEP). Piše kratke priče i haiku poeziju – za koju je dobio više japanskih, svetskih i domaćih nagrada. Bavi se fotodokumentovanjem etno tradicije i etno motiva. Autorski tekstovi na ove teme, kao i na teme zaštite životne sredine su mu objavljivani u više evropskih i slovenskih zemalja. Živi i radi u Novom Sadu.