Design a site like this with WordPress.com
Get started

VLADIMIR STANKOVIĆ, Apaart

Hibridna reč Apaart, kojom je imenovana serija radova, nastala je spajanjem engleskih reči apart i art – razdvojenost, odvojenost osoba, razorenost, distanca sa jedne strane i umetnost u smislu kreativnog umeća, lepote i mašte sa druge.
Ideja vodilјa, kako novonastale reči, tako i grafičkih listova, jeste kontrast, jukstapozicija. Koncept izložbe, na prvom mestu, podrazumeva posmatranje odnosa celine, segmenta i pojedinačnog, načina na koji se doživlјaj pojedinačnog, samostalnog, menja u mnoštvu.
U tom smislu, svaki pojedinačni list poseduje kontrasne odnose, međutim, kontrast postaje dominantan spajanjem više listova u novu nepredvidivu celinu. Drugim rečima, prelazom iz mikro u makro percepciju dobijamo rukopis koji definiše celinu na novi način, rukopis koji je svesna, namerna mimikrija novinske štampe, čisti crno beli odnosi tehnike linoreza. (autor)

VLADIMIR STANKOVIĆ (Beograd, 1980) Studirao je likovnu umetnost na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2004. godine redovno izlaže u značajnim galerijama i umetničkim institucijama širom sveta, kao što su Grafički bijenale Aqcuiprint u Italiji; Triestecontemporanea u Veneciji; galerija SULUV u Novom Sadu; Centar za grafiku Akademija, Grafički kolektiv i Grafički bijenale i trijenale u Pavilјonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu; Internacionalna izložba male grafike Toris-Rivieres u Kanadi; Muzej grada Celјa u Sloveniji; Bijenale suve igle u Užicu; Kulturni centri Zrenjanina, Gornjeg Milanovca i Majdanpeka, itd. Radovi mu se nalaze u brojnim privatnim kolekcijama, kao i u kolekciji Muzeja grada Celјa.
Dobitnik je INCE Triestecontemporanea nagrade u Italiji 2008. godine za dizajn Grala od stakla, koji je izrađen u Muranu, Venecija. Učestvovao je na grafičkim radionicama u Celјu i u Beogradu. Živi i radi u Novom Sadu.