Design a site like this with WordPress.com
Get started

DANIELA FULGOSI, Mera opstanka

Daniela Fulgosi se ovoga puta u Malom likovnom salonu novosadskoj publici  predstavlja izborom radova  iz ciklusa „Mera opstanka“, nastalim u periodu 2016-2018. godine. Crteži/kolaži pred nama saopštavaju kako zrela umetnica u dobi retrospektivnog preseka  života i karijere vidi i shvata Lične i Velike teme… Koliko je tematski okvir saobrazan dobi autorke, toliko je i vokabular saobražen sa izgrađenim smislom i ličnim razvijenim jezikom komunikacije. Od samog početka radove Fulgosijeve, bez obzira na medij i tehniku, karakterišu direktnost i konkretnost iskaza precizno formulisanih virtuoznim tehničkim sredstvima.  Oštrina i naturalizam, gotovo surovih početnih radova iz ranih devedesetih godina XX veka, postepeno su kroz transformisane, interpretirane citate realnih sećanja, struktura i faktura, sa jedne strane, poput napomena i fusnota potvrđivale istinitost, a sa druge, donosile višeznačnost kroz pružanje mogućnosti posmatraču da ličnim tumačenjem, sećanjem, osećanjem i shvatanjem dooblikuje i ličnije usvoji saopštenu misao.  Kombinacija tehnika, faktura i struktura u Danielinim radovima nije u funkciji obilja, niti kićenja naracije, već u preciziranju definicije stava i poruke. Tehnička, manuelna egzekucija crteža, kolaza ili grafike, zato je u njenim radovima gotovo opsesivno precizna, a fizički potpuna i realna, kao rezultat promišljene i formulisane poruke i neophodna egzaktna sintaksa. Kada se posmatraču učini da bi pojedini kolaži mogli biti izvedeni digitalno, ili čak da jesu tako izvedeni, to je namerna varka,  jer  se u stoičkom etičkom kodeksu koji umetnica neguje i promoviše, upravo tako izbegava lakoća tabloidnog postojanja. Iskaz se vrednuje i akcentuje konsekventnošću postupka. Samo dosledno, precizno i ozbiljno izgrađen iskaz vredan je saopštavanja i komunikacije. To je poštovanje Teme, Sebe i Sagovornika. U ovom ciklusu, Daniela Fulgosi je potpuno suvereno postavila postignuti optimum vizuelne komunikacije i jezika sopstvene dobi/iskustva i istorijskih i recentnih isakustava svog doba. Asocijacije taktilnog, kroz fine crteže mekoće, lakoće, prolaznosti, nepostojanosti pera, bogatstva i dubine ženskosti kroz minuciozno građeni i nijansirano gradirani mozaik bojene strukture puti, oštrine zubaca češljeva, isprekidane ili izuvijane tokove kretanja misli, rasute igle, ili tačkase trase i sazvežđa naoko iz daleka, izokola, kroz čulne podražaje (direktno doživljene ili probuđene iz sećanja) posmatraču, direktnije nego bukvalne definicije ili predstave saopštavaju važnost Tema i Stanja. Pobuđuju disput i daju slobodu ličnih elaboracija i razjašnjenja. Izbor asocijativnog materijala i lični angažman u njegovom predstavljanju čuvaju Samosvojnost i daju Meru Opstanka Ličnosti Umetnice.

Dejan Radovanović

Daniela Fulgosi je rođena u Zemunu 1967. godine. Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1991, gde je završila i postdiplomske studije 1995. godine. Član ULUS-a od 1992. Priredila je 24 samostalne izložbe (1993. Galerija Kolarčeve zadužbine, Beograd, 1997, 2002, 2008.  Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 1999. Galerija ULUS, Beograd, 1998, 2003, 2008, 2012. Likovni salon Kulturnog centra, Novi Sad, 2011. Prodajna galerija BEOGRAD, Beograd, 2015. Legat M. Zorić i R. Čolakovića, Muzej savremene umetnosti, Beograd, itd, 2017. Galerija savremene umetnosti, Galerija SRBIJA, Niš, 2018. Galerija DRINA, Beograd,  itd).

Učestvovala na preko 250 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu od 1990. (1996. Međunarodno Trijenale grafike malog formata, Frederikstad, Norveška, 1997. Međunarodno Trijenale grafike, Osaka, Japan, 1997, 2003, 2005, 2011 Međunarodno Bijenale grafike, Varna, Bugarska, 1998. Međunarodno Trijenale grafike, Kanagava, Japan, 2001. Trijenale likovnih umetnosti, Nju Delhi, Indija, 2003. Prva međunarodna izložba crteža i grafike, Bangkok, Tajland, 2004. Međunarodno Trijenale grafike, Prag, Češka Republika, 2009. VI Internacionalna izložba male grafike, Kremona, Italija, 2010. Srpska grafika danas, Kulturni centar Srbije, Pariz, Francuska, 2011. I Međunarodno Trijenale grafike, Beograd, 2012. 19. Trijenale grafike, Grenhen, Švajcarska, 2013. Tri srpska i tri italijanska grafičara, Verčeli, Fano, Rim, Italija, 2015. 15. Međunarodno Trijenale grafike malog formata, Lođ, Poljska, 2017. I Međunarodno Trijenale grafike, Livno, Bosna i Hercegovina, itd.).

Za svoj umetnički rad dobila je 14 nagrada za grafiku, crtež i umetničke knjige (1992, 2013, Međunarodno Zlatno pero Beograda, 1997. Nagrada Oktobarskog salona za grafiku, 1997. Nagrada III beogradskog bijenala crteža i male plastike (za crtež), 2001. Veliki pečat Grafičkog kolektiva, 2004. Zlatna igla ULUS-a, itd.). Radovi joj se nalaze u kolekciji Muzeja Savremene umetnosti u Beogradu, imala je više otkupa od strane grada Beograda i Ministarstva kulture Republike Srbije. Radi kao redovan profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je trenutno i dekan Fakulteta. Živi u Beogradu i bavi se crtežom, grafikom, kolažom i umetničkim knjigama.