Design a site like this with WordPress.com
Get started

JELENA BJELICA, Planetarni pejzaži

ПЛАНЕТАРНИ ПЕЈЗАЖИ

Циклуси… дневни, недељни, месечни, годишњи, животни; промишљање и преиспитивање природних, људских, личних токова ‒ теме су којима се веома често враћам.

Биолошки мотиви и импулси, емотивне реакције на њих и непосредни контакт са свакодневицом основнa су инспирација за превазилажење личних оквира унутар којих се крећем, постављајући себи питања и тражећи одговоре.

Кроз искуство и сазревање одговори постају све јаснији, или на нов начин формулисани, а током времена се заокружују и употпуњују.

Универзални мотив пејзажа користим као паралелу питањима о којима размишљам. Тако су настали цртежи и графике из циклуса Планетарни пејзажи, кроз које сам покушала да себи појасним смисао постојања, бивствовање, промене, трансформације, успоне и падове, пролазност. Ови радови су резултат рефлексије мојих осећања и размишљања.

Контраст светла и таме, најуочљивији елемент на радовима, за мене представља природни склад, равнотежу као одговор на питања. Ритмична понављања ликовних принципа указују на ритам у ком се смењују животни циклуси. Хоризонтала доминира као хоризонт који асоцира на вечитост, мир, спокој и бесконачни низ. Вода, земља, небо симболизују елементе целине и потпуности, док стилизоване вертикалне, хоризонталне и дијагоналне ликовне форме означавају моменте сазнања, која су настала у тренуцима спознаје и прихватања одговора на поменута питања.

Овим циклусом сам заокружила једну своју животну етапу, кроз коју су и настајали радови Планетарни пејзажи.