Design a site like this with WordPress.com
Get started

LIDIJA KRNJAJIĆ, Izobilje vode

U seriji radova “Izobilje vode” tragajući za savremenim pristupom i izrazom umetnica se hrabro upušta u  tematizaciju praiskonskog motiva, osnovnog gradivnog elementa života, vode, pri tom tretirajući je na način koji ne ostavlja prostor za banalnost bilo u izrazu ili poetici.

Sam izbor predmeta, vode, govori nam o potrebi da se uroni u istraživanje osnovnih organskih i pshiloških fenomena života, o potrebi za propitivanjem kolektivnih i individualnih stavova i osećanja koristeći kao medijum za to istraživanje neizbežnog prirodnog elementa koji sam po sebi ima skoro pa bezgraničan broj označitelja.

Sama vizuelna poetika dela otkriva nam smelog eksperimentatora spremnog da zaroni u one najintimnije delove, kako sopstvene ličnosti, tako i kolektivnog nesvesnog i da nam poput rečenica i reči koji tvore narativnost  u okviru samih radova, da mogućnost odraza u vodi, mogućnost da pogledamo u  sopstveno „Ja“.

Kombinujući igru predmetnosti i apstrakcije u svojim radovima umetnica u  isto vreme  postiže efekte iskrene i nepatvorene sentimentalnosti i neprigušene vedrine i radosti.

Osećaj  temporalnosti i prostora koje sadrži ova grafička serija, poput same vode koja ima moć promene svog agregatnog stanja, transgresivno spaja  onostrano, magijsko  sa  svetovnim i svakodnevnim, što je svakako čini vrhunskim umetničkim dometom i polazištem za dalja istraživanja u tom pravcu.

Sami crteži sa tehničke strane predstavljaju istraživanje i igru osnovnih likovnih elemenata -površina, tekstura i linija. Dok na grafikama težinu kompozicija grade višestruko nagrizane površine u tehnici rezervaša i bakropisa. Kolorit obiluje vedrim kao i tamnim tonovima, i sveprisutnom plavom bojom označiteljem osnovnog motiva i predmeta istraživanja – vode.

Željko Grulović

Lidija Krnjajić, rođena je 1995. godine u Novom Sadu. Završila je srednju školu za dizajn „Bogdan Šuput“. Trenutno je studentkinja završne godine osnovnih akademskih studija, na smeru Grafika u klasi profesora Zvonka Tilića, na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Volonterka je u Galeriji Šok Zadruga od 2011. godine. Aktivna je učesnica više kolektivnih i samostalnih izložbi širom Srbije.

Samostalne izložbe:

2020.    „Šok Artsy Vol.1“, u centralnoj galeriji Šok Zadruge, Novi Sad

2019.    „Voda“, Galerija HOL, Akademija umetnosti u Novom Sadu

2018.    “Disanje”, knjižara Bulevar Books, Šok Juniori, Novi Sad

Crteži studenata II godine: Miloš Bibić, Bogdan Simeunović, Lidija Krnjajić, Galerija HOL, Akademija umetnosti u Novom Sadu