Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dunavski dijalozi: VEROLJUB NAUMOVIĆ

DUNAVSKI DIJALOZI

SRBIJA +

Serija “Iskustvo materijalnog tela” se bavi ontologijom ljudskog tela kao objekta i samog umetničkog dela kao objekta. Naime telo je objekat u kojem se nalazi subjekat i sa kojim se on u izvesnoj meri identifikuje. Radovi istovremeno naglašavaju materijalnost samog tela, ali i subjektivnost sa kojom ga posmatramo. Skulpture iz serije posmatrača suočavaju sa hiperrealnim telima i njihovim fragmentima kao delovima apstraktnih kompozicija naglašene materijalnosti. Funkcija tela u ovim kompozicijama nije direktno retorična ili semiotična, ona su prvashodno ono što jesu – lutke od silikona, u naličju ljudi. Ostali prisutni materijali prate istu logiku: beton je upravo beton. Deleći prostor sa posmatračem, skulpture ga postavljaju u direktan, visceralan odnos. Tek kroz taj odnos beton prelazi u ideju betona. Tek mu lično iskustvo posmatrača, autentično iskustvo, daje značenje unutar konteksta i time ga upotpunjuje. Različite ličnosti – različita iskustva.

Veroljub Naumović rođen je 1990. godine u Novom Sadu. Magistrirao je umetničku skulpturu na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu u klasi prof. Nikole Macure. Istražuje načine na koje umetnost stvara iskustvo i načine na koje ta iskustva utiču na pojedinca. Trenutno je ovo istraživanje usmereno na odnos čoveka prema sopstvenom telu. Počev od 2015. godine učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim grupnim izložbama i festivalima, poput izložbe „Trag“ u KC Galerija Kuća Vojnovića u Inđiji, projekta „Crna kutija“ na festivalu Mikser u Beogradu, međunarodne izložbe studentske terakote “ Prva zemlja “, u KC Fabrika u Novom Sadu. Takođe je autor tri samostalne emisije: „deindividuacija // metode i tehnike“ u galeriji „Hol“ u Novom Sadu, „Deindividuacija“ u galeriji SULUV, u Novom Sadu i „Doživite materijalno telo“ u galeriji „Hol”.