VANDA JURKOVIĆ, Metamorfoze u papiru

METAMORFOZE U PAPIRU

(papier-mâché reljefi)

Papier-mâché reljefi Vande Jurković, autorski svet neimenovanih skulptorskih struktura, pomaljaju se iz bezlične ravni zida. Promena, preobražaj, preoblikovanje, u naglašeno repetitivnim odnosima oblika, pružaju mogućnost da se višeslojno preispita i reinterpretira umetnička intervencija. Pomoću permutacija modelovanih oblika u papiru, stvaraju se ritmične forme ponavljanjem pojednostavljenih, geometrijskih oblika. Naizgled nasumične promene pravaca i smerova u sistemskom ređanju ili, nasuprot tome, nizanje u pravilnim i uređenim kolonama i redovima, potvrđuju postojanje Igre – onog neophodnog sastojka svakog kreativnog procesa.

Što je elemenata za igru manje, igra je time slobodnija.

Dovoljan je jedan elemenat, njegova repeticija, gradacija i alternacija, u harmonijskim ili kontrastnim, dominantnim i subdominantnim odnosima, odnosima određenim postupcima dodirivanja, preklapanja i prožimanja, u ahromatskom miru beline. Teksturalno bogatstvo upotrebljenog recikliranog kancelarijskog papira naglašava odgovor ovih reljefnih struktura na svetlost: vibrantna naizmeničnost svetlosti i senke, takođe je potvrda njihove sposobnosti za transformaciju, preobražaj. Ukoliko je svetlost, njen pravac, snaga i oštrina, preduslov za poimanje prostora, ove strukture, pod njenim uticajem, postaju ambijentalne, ispupčeno izlaze u prostor i pokušavaju njime zavladati težeći ka beskonačnom prepletanju uvlačeći promatrača u ritmičnu igru (Vanda Jurković).

Prisutna je, i posebna je, invencija skulpturalnog jezika – ove forme pretenduju da transponuju i prostor u kome obitavaju. Intervencija u enterijeru kao skulptorski i, istovremeno, arhitektonski izazov podržava još jedan vid tranformacije koji proizvode ovi reljefi. Svakako da je reciklirani papir i njegova reprodukcija u umetničku formu još jedna potvrda umetničkog stava Vande Jurković: u likovnoj evoluciji, preobražaj je neminovan.

Tatjana Dimitrijević

Vanda Jurković je diplomirala vajarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (1996). Magistrirala je u Ljubljani na Akademiji za likovno umetnost (2002). Doktorirala je na na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (2012).  Članica je HDLU i ZadArt. Od 1998. Godine je radila kao likovno-grafička urednica u studiju Arhigraf d.o.o. Od 2001. godine radi na Grafičkom fakultetu. Vanredna je profesorica na Katedri za dizajn i slikovne informacije.