Design a site like this with WordPress.com
Get started

GORAN DESPOTOVSKI, Serija 41, avgust 2016.

Avgust 41, 2016. Tišina! Od svih i još bliže.

Серија 41, радови (слике) настали у периоду август, 2016-те године, кроз три подсерије: 41/21, 41/12 и 41/8. Наслов је заснован на броју серије и броју слика подсерије. Више о броју 41 na: 41 (number), wikipedia.org/wiki/41_(number)

41/12

[…] Досадашње сликарско искуство Горана Деспотовског подразумева широк дијапазон схватања слике и њене пластичке конституције – од класичне слике-мотива, преко слика-инсталација, до минималистичких једноставних монохромих површина и најновијих структура.

[…] Заправо, овај уметник перманентно трага за остварењем слике као творевине која поседује властиту пластичку аутономију и засебно филозофско-поетско дејство. При свему томе слике/сликарство/визуелне структуре Деспотовског су вечито засноване на рационализму, геометријском складу и конструкцији, на формалној чистоти и једноставности… Дакле, ради се о својеврсној естетици која не подразумева само трагање за лепим, него је усмерена ка остваривању сувереног, медијски „чистог“ дела и његовог смисла. Због тога особености слике овог уметника треба схватити попут принципа које је могуће применити у свакодневном животу, при дефинисању нашег сопственог односа према времену у коме живимо. Уметност има право на засебност не да би се издвојила, него да би својим моделом била узор другим знањима и другим праксама, гласи једна од темељних теза италијанског теоретичара модернизма Филиберто Мена (Filiberto Menna) – а ту је мисао одиста могуће поменути поводом слика Горана Деспотовског.

[…] Горан Деспотовски на један изванредан начин представља персонализовано уметничко говорење. У његовим радовима доминира чудесан однос разума и осећајности. А то данас, мора се признати, јесте посебан квалитет. Јер, у глобално умреженом електронском визуелном систему ове слике се разликују својом промишљеношћу и засебном емоционалношћу… У овим радовима испољава своју способност да оствари сензибилизиране призоре, да их обележи сопственом осећајношћу и – људскошћу. А то је изузетно важно, поготово у актуелном тренутку када се у уметности, баш као и у нашем свакодневљу, све агресивније намеће дух неемоционалности, отуђености и угрожености…

Kратки запис, Разум и осећајност, Сава Степанов, 2015.

41/21

Горан Деспотовски (1972). Дипломирао је на Вишој школи ликовних и примењених уметности у Београду (1995); на Академији уметности у Новом Саду завршио је основне академске (1999) и магистарске студије сликарства (2003), и стекао звање: Доктор уметности – Ликовне уметности (2018). На истој академији је и запослен (од 2004). Изабран је у звање редовног професора, за ужу уметничку област Сликарство (од 2019). Председник је Савеза удружења ликовних уметника Војводине (од 2017). Излагао је на педесет и осам самосталних и на више колективних изложби у земљи и иностранству. Вишеструко је награђиван из области ликовних уметности. Аутор је више пројеката: Разлике (2005–), Слика (2011–), Kњига (2016), Простор дигиталне слике (2016), СМИЦ. покретна форма (2019–), и др.

41/8