Design a site like this with WordPress.com
Get started

BRANKA LALIĆ, Strukturalne kompozicije i forme

Докторски уметнички пројекат Структуралне композиције и форме – Реинтерпретација значења и технике веза у савременом сликарском делу, бави се истраживањем вредности и технике веза у ликовном делу. У односу на то гледиште у коме се уметнички пројекат користи искуставима која припадају занатским вредностима, поставља се важно питање, да ли се техника веза може посматрати изван свог утврђеног стандарда и традиције, постоји ли начин преформулације веза као занатске технике у савремени ликовни језик. 

Поред тога примарни део у ликовном истраживању односи се на материју, форму и њену структуру, која аутентичном техником веза може постати подлога у погледу новог тумачења уметничког рада. Језгро рада је нит као ликовни елемент, у циљу стварања сложених форми и структуре у контексту апстрактне слике, услед чега веза постаје одређена акција која посматрачу сигнализира способност да делује као ризом у представљању доживљаја везаних за ствар, догађај или ситуацију. Овим поступком, релација рада није у асоцијативном, већ је дата као грађа у функцији разумевања односа нити као процесу у стварању нових форми у слици. 

Бранка Лалић

Бранка Лалић, рођена 1987. године у Врању. Мастер студије сликарства завршила 2012. године на Академији уметности у Новом Саду. Тренутно је апсолвент на докторским студијама ликовних уметности на истој академији. Активно излаже од 2009. године. Имала је седам самосталних и више групних изложби у земљи и иностранству. Члан УЛУС-а од 2011. године.