Design a site like this with WordPress.com
Get started

DUNAVSKI DIJALOZI: Ludmil Lazarov, Ana Vrtačnik

BUGARSKO SRPSKI UMETNIČKI DIJALOZI

7 – 19. septembar 2021.

Umetnici: Ludmil Lazarov, Ana Vrtačnik

Kustoskinje: Nadežda Džakova, Slavica Popov

Mali Likovni Salon, Bulevar Mihajla Pupina 9, Novi Sad

Deveto izdanje Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi održaće se od 7. do 28. septembra 2021. u Novom Sadu u organizaciji novosadske galerije Bel art. Festival je tradicionalno zamišljen kao pregled najaktuelnijih zbivanja u umetnosti podunavskog regiona koju će posetioci moći da pogledaju na nekoliko lokacija u Novom Sadu.

Dunavski dijalozi nastoje da omoguće direktne kontakte srpskih umetnika sa umetnicima iz zemalja dunavskog regiona. Za ovu izložbu kustoskinje Nadežda Džakova iz Bugarske i Slavica Popov iz Srbije odabrale su po jednog umetnika – nastojeći da iznađu prave kombinacije njihovih koncepata kako bi dobile određenu informaciju o njihovim sličnostima i razlikama, ali i o sposobnosti umetnosti da ponudi univerzalni odgovor na impulse kriznog sveta i vremena u kome živimo.

Ludmil Lazarov (BG) rođen 1955. u Bugarskoj slobodni je umetnik. Diplomirao je slikarstvo u klasi prof. Ivana Kirkova na Nacionalnoj akademiji umetnosti u Sofiji. Od 1991. do 2003. živeo je i radio u Parizu. Trenutno živi i radi u Sofiji.

Ana Vrtačnik (RS) je završila osnovne i master studije slikarstva na Odeljenju likovnih umetnosti Akademije umetnosti u Novom Sadu. Trenutno radi na doktorskoj tezi koja se fokusira na bio-mimetičke formacije i njihovu primenljivost na vizuelne umetnosti. Dobitnica je više nagrada u oblasti umetnosti. Živi i stvara u Novom Sadu.