Design a site like this with WordPress.com
Get started

LIDIJA SREBOTNJAK PRIŠIĆ, Vodič po planinama

Водич по планинама

Водич по планинама, след је корака и поступака у реализацији графичких листова који за полазиште има моје субјективно искуство планинарења,  засновано на перцепцији и уодношавању визуелних момената забележених фотографијом, документ-подсетник, а потом и као мотив за реализацију графика.

Локације, планине и планинарске руте којима сам пролазила, стицај су околности.

Мотивација и инспирација за враћање графичким техникама уследила је  током боравка у Напуљу, Accademia di Belle Arti, реализацијом  ex tempore графика с акцентом на punta secca и „арт тетрапак“.

Присутан текст преузет је са информационих табли на планинарским рутама на Приможу у Словенији и са табли из Националног парка на Дурмитору, у Црној Гори. Текстови народних песама јесу присећање везано за одређене локације и историјске периоде.

Локације:

Примож, Пивка, Словенија, 2011.

Мироч, источна Србија, 2020.

Овчар, Каблар, западна Србија, 2020.

Дурмитор, Црна Гора, 2021.

                                                                                                             Лидија Среботњак

ЛИДИЈА СРЕБОТЊАК ПРИШИЋ

Рођена 1961.године у Новом Саду. Завршила Академију уметности у Новом Саду, одсек сликарства 1984. године. Посдипломске студије, сликарску специјалку, завршила 1987. године на Академији ликовних уметности у Љубљани. Редовни професор на Катедри за нове ликовне медије Академије уметности у Новом Саду. Студијски боравци у оквиру универзитетске сарадње и професионалног уметничког рада у Регензбургу, Паризу, Напуљу, Гранади…

Радове из области цртежа, сликарства, фотографије и нових медија (објекти, инсталације, амбијенти, видео, дигитална графика) излагала на самосталним (Београд, Љубљана, Суботица, Кикинда, Нови Сад, Кастав…) и групним изложбама (Холандија, САД, Литванија, Чешка, Француска, Немачка, Италија, Грчка, на просторима Југославије, Србија, Хрватска, Словенија…)

Објављивала текстове из области ликовних уметности и нових медија у стручним часописима и публикацијама и преводе са словеначког језика.