Design a site like this with WordPress.com
Get started

DUNAVSKI DIJALOZI: Priroda umetnosti

DUNAV + SLOVENIJA
PRIRODA UMETNOSTI

ONE DOLLAR BILL (MARKO JAKŠE, BOJAN ŠUMONJA, PIERRE TOL)

Kustos: Peter Tomaž Dobrila

Koncept postavki Maribor 2012 – Novi Sad 2022: Priroda umetnosti zasnovan je na činjenici da je UNESCO prošle godine proglasio porečje Mure, Drave i Dunava prvim rezervatom biosfere sa pet nacija na svetu.

Ovo područje, koje se proteže od Austrije, preko Slovenije, Hrvatske i Mađarske do Srbije prostire se na 930.000 hektara duž 700 kilometara i najveći je rečni rezervat biosfere u Evropi sa izuzetnom prirodom i bogatim kulturnim nasleđem.

Brigu za prirodu kao čovekovog ambijentalnog staništa, autor izložbe, Peter Dobrila, iskoristio je da bi ukazao na prirodu umetnosti kao čovekovog duhovnog utočišta.

Dobrila je odabrao radove ukupno 15 umetnika, a to su: Petra Varl, Jože Šubic, One Dollar Bill (Marko Jakše, Bojan Šumonja, Pierre Tol), Rok Predin, Matej Čepin, Staš Kleindienst, Marko A. Kovačič, Bojana Križanec, Zoran Poznič, Tanja Vujinović, Metka Golec – Toni Soprano, Vlado Repnik.