Design a site like this with WordPress.com
Get started

MILETA POŠTIĆ, crteži

Izloženi crteži nastali su u kombinovanoj tehnici, uglavnom olovkom na papiru, tokom trogodišnjeg boravka u Južnoj Africi, dvogodišnjeg u Južnoj Koreji i jednogodišnjeg na Južnom Tajlandu. Najzastupljeniji su prikazi antropomorfnih majmuna, koji pokazuju prednosti oba bliska rođaka – prirodne emocije i stav majmuna, kao i kicošku potrebu za doterivanjem i samoisticanjem čoveka. Formati crteža su različiti, a većina do sada nije izlagana, osim u digitalnoj formi na sajtu miletapostic.blogspot.com pod rubrikom Drawings.

Mileta Poštić se rodio u Novom Sadu, gimnaziju i likovnu akademiju završio u SAD, a magistrirao u UK, sve u prošlom veku.
Najčešće se bavi crtežom – kroz ilustraciju, animaciju i video igre.
Trenutno je zaposlen kao redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde vodi smer za Animaciju i vizuelne efekte; kao storibord direktor i menadžer internog trening centra međunarodnog studija za animirane filmove „Iervolino“; kao direktor i suvlasnik studija za animirane filmove „Furuna“; i kao posebni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije za AV medije i međunarodnu saradnju.
Predavao je na univerzitetima u sedam zemalja na četiri kontinenta, a držao radionice u još četiri zemlje.
Izdao je dve knjige „Recepata za srećan život“ u formi ilustracija, u izdanju „Komiko“ iz Novog Sada.