Design a site like this with WordPress.com
Get started

VANJA IGNJAC ĐUKIĆ, Voli me – ne voli me (Suština)

Suština čega?
Suština bitisanja čoveka.
Površnost je zavladala ovim vremenom.
Kažu da čovek može sve samo ako želi i potrudi se u postizanju svog cilja, površnost je moguće pobediti. Čovek je jedna celina, koja ima prava na životne izbore, odluke, slobodu govora i skoro pa uvek teži ka nečemu većem, višem, a na putu ka cilju svesno ili ne, negde se izostavi pojam o suštinskim vrednostima jednog habitata. Sreća, Filozofija, Lepota, Mir, Vrednosti, Želja, Sloboda, Voli me ne voli me, Vreme, Toplina, Danas, su nazivi slika koje ukazuju na neke suštinske vrednosti jednog života.
Čovek treba da nađe svoj Mir, da se seti da za Sreću treba malo, da je uvek jedna Želja bitnija od tri želje. U ovom modernom vremenu čovek treba da se seti i da se Sloboda osvaja, da je Vreme prolazno i da treba da se živi za Danas, ne samo za sutra. Suštinska Lepota nije prolazna, Vrednost se krije u svakom čoveku. Treba da sagledamo uvek ispod površine koliko nam je to moguće, da volimo, cenimo i poštujemo.

Vanja Ignjac Đukić

Serija slika “Suština” bazirana je na suštinskim vredostima modernog doba i sastoji se od jedanaest slika rađenih tehnikom ulje na platnu, formata 120 x 90 cm.

Vanja Ignjac Đukić (Novi Sad, 1992), osnovne (2017) i master (2018) studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2017) u klasi profesora Radovana Jandrića. Nagrađena za najuspešniji umetnički rad na katedri grafike u generaciji 2013/17 (2017). Univerzitet u Novom Sadu dodelio je nagradu za vrhunske rezultate postignute na evropskim i svetskim takmičenjima (2018). Doktorske studije likovnih umetnosti upisala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2018). Priredila je samostalne izložbe u zemlji i inostranstvu i učestvovala na više kolektivnih izložbi.