Design a site like this with WordPress.com
Get started

BRANKICA KONČAREVIĆ, crteži

27. 2 – 10. 3. 2023.

Crteži

Crteži su nastajali tokom poslednjih pet godina. Mali format i sveprisutni alati čine ih prenosivim, pristupačnim i direktnim. Tradicionalno se posmatraju kao preliminarni, a ne sami sebi cilj. Oni nastaju sa idejom o nečem važnijim što treba da usledi.

Crtanje je  mesto gde mogu da razmišljam. U ovim zapisima iz svakodnevnice,  suočena   sa  bremenitim signalima i znakovima  iz spoljnog sveta,  crtež mi postaje oruđe da interpretira stvarnost i emotivno i psihološko stanje.

Oni su pokušaj usredištenja u ovom svetu gde, postavši brži i površniji, imam potpunu vidljivost ali istovremeno više ništa ne vidimo.

Pokušavam da se prilagodim onome na šta zaista mislim dok crtam i da budem vrlo direktna, ali me crteži često iznenade otkrivajući pojedinosti koje su možda nesvesne. Na taj način, crtežom nevidljivo postaje vidljivo i kad nacrtam crtež, često se zapitam da li mogu da ga podelim.  (Brankica Končarević)

Brankica Končarević (1974)

Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2000). Iste godine upisala postdiplomske studije. Gostovala na Kunsthochschule Berlin (2002/03). Magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2005) u klasi profesora Zdravka Joksimovića.