Design a site like this with WordPress.com
Get started

RANKO DRAGIĆ, Gora

Izložba „Gora“ predstavlja novije radove ciklusa „Drvolik – Šumolik“, višegodišnjeg istraživanja odnosa skulpture i prirode. Skulpture galerijskog formata u terakoti, drvetu, metalu ili kombinaciji materijala predočavaju stilizovani predeo uzvišenja obraslog šumom. To je generalizovana predstava netaknute gore – surove, opasne, a opet blagorodne i izdašne, kakva je i priroda sama. Tretman materijala je sveden na minimum manipulacije i uvek u sadejstvu sa prirodom samog materijala kako bi sirova snaga predstavljenih oblika bila preneta u potrebnoj meri. Ponovljene svedene forme drveta varirane su i ritmično se uzdižu u prostoru skulpture asocirajući rast, puls života i njegove večite cikluse.  (Ranko Dragić)

Ranko Dragić (1975, Novi Sad)

Osnovne akademske studije vajarstva završio u klasi profesora Miluna Vidića na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (1998).  Magistrirao na istoj akademiji (2008) gde je zaposlen (od 2011) u zvanju docenta na Katedri za vajarstvo (od 2019).  Član ULUSa (od 2005). Izlagao je na 11 samostalnih izložbi, preko 40 kolektivnih izložbi i učestvovao u radu dvadesetak likovnih kolonija, simpozijuma i radionica u zemlji i inostranstvu.