Design a site like this with WordPress.com
Get started

Galerija Američkog kutka

Услови за излагање у Америчком кутку Нови Сад

Амерички кутак је мултифункционални простор који је у последњих годину дана активно постао препознат и као излагачки простор. С обзиром да излагање није примарна намена, услови су специфични те уметници требају бити упознати са условим и сагласити се да се у излагачком простору за време трајања изложбе одржавају и други програми као што су пројекције филмова, часови конверзације, семинари и слично.

 У складу са тим, галеријски простор нема обезбеђена средства за уобичајене ставке као што је каталог, хонорари уметника и слично те се од уметника очекује да обезбеди средства у складу са овим условима. Излагачки програм Америчког кутка мора бити повезан са неком од Америчких тема узимајући у обзир важне датуме, демократске вредности, културне карактеристике и слично а у договору са особљем Америчког кутка.

Амерички кутак обезбеђује излагачима:

 • излагачки простор
 • медијску подршку – заказивање гостовања, промоцију на социјалним мрежама и преко мејлинг листи,
 • помоћ у организовању пратећих програма ради промоције
 • фото-документацију са отварања
 • коришћење техничке опреме – пројектора и ТВ-а

Амерички кутак не обезбеђује:

 • техничку подршку при постављању изложбе,
 • хонорар аутору изложбе 
 • хонорар аутору текста у каталогу 
 • путне трошкове аутора и трошкове транспорта радова
 • осигурање радова
 • дизајн каталога и промотивног материјала
 • техничку и материјалну подршку за враћање простора у првобитно стање

Напомене:

Радове који ће бити излагани потребно је доставити у галерију дан или два пре отварања. Излагачки програми Америчког кутка обично усклађени су са осталим програмима те је могуће отварање изложби свим радним данима у складу са постојећим календаром.

Радно време Америчког кутка је радним данима од 10 до 17 часова.

На отварању изложбе и током трајања излагачи су дужни да поштују мере за спречавање ширења заразе услед КОВИД  пандемије.

Аутор је у обавези да преузме своје радове до дана постављања следеће изложбе.

Радови се могу задржати до 3 радна дана, након тога Амерички кутак не одговара за безбедност истих.

Бушење и фарбање зидова као и стављање преграда и померање анкерисаног намештаја    (инфо пулт)  није дозвољено сему изузетним ситуацијама мањег обима и уз обавезу да излагач зидове врати у првобитно стање и сноси све трошкове враћања простора у првобитно стање, уз претходно прибављање сагласности Америчког кутка. 

Продаја радова или било каква новчана трансакција није могућа од стране особља Америчког кутка. Уколико излагач жели да прода своје дело то може учинити у директном контакту са потенцијалним купцем без посредовања Америчког кутка.