Design a site like this with WordPress.com
Get started

koncepcija

Ликовни програм Културног центра Новог Сада се годишње одвија у више излгачких простора кроз шездесетак ауторских и групних изложби које се реализују у галеријама Ликовни салон, Мали ликовни салон, у Клубу Трибина младих или другим галеријским и вангалеријским просторима у граду.

Програм обухвата и сарадњу са галеријама, институцијама и појединцима из земље и иностранства, посебно из окружења, што подразумева представљање савремених ликовних уметника кроз размене изложби и организовање симпозијума и ликовних колонија у Новом Саду и у иностранству (Новосадски салон, Арт линк – међународна размена, Слика града, Дунавски дијалози…)

Уреднички концепт даје стратешку оријентацију према проблему из самог језика визуелних дисциплина. Експозиције се базирају на савременим ауторима свих генерација који су отворени ка иновативном и промишљеном креативном чину у данашњем тренутку.

Као аутори концепта и акцентованог визуелног темата, уредници ликовног програма, позивају један број репрезентативних аутора који чине основу програма, а својом одлуком о расписивању конкурса уједно остављају могућност за сарадњу са другим ауторима за учешће у програму, сходно пројекту.

У току календарске године предвиђено је у свакој од галерија по 20 до 24 ауторских и групних изложби професионалних уметника и удружења из земље и иностранства.

У галерији Малог ликовног салона, у оквиру сталне продајне поставке (унутрашњи део), која се повремено допуњава и мења, у сваком тренутку, својим радовима заступљено је више од 50 уметника, различитих поетика и техника.

С обзиром да је простор Клуба Трибине младих вишенаменски (за књижевни програм, трибине, “паркет” програм – филозофске трибине, музички програм, јавне презентације и радионице…) у овом простору се одржавају изложбе уметника примењених уметности, фотографа, као и изложбе документарног и историјског карактера.