Design a site like this with WordPress.com
Get started

Mali likovni salon

У току календарске године приређује се 20 до 24 ауторских и групних изложби професионалних уметника и удружења из земље и иностранства.

У оквиру сталне продајне поставке (унутрашњи део Малог ликовног салона), која се повремено допуњава и мења, у сваком тренутку, својим радовима заступљено је више од 50 уметника, различитих поетика и техника.

Услови за излагање у Малом ликовном салону

КЦНС обезбеђује излагачима:

  • штампани каталог, плакат и електронске позивнице,
  • медијску подршку,
  • безалкохолна пића на отварању изложбе,
  • техничку подршку при постављању изложбе,
  • хонорар аутору изложбе (3,500.00 динара),
  • хонорар аутору текста у каталогу (3,500.00 динара),
  • Фото-документацију са отварања.

КЦНС не сноси путне трошкове аутора и трошкове транспорта радова.

Радове који ће бити излагани потребно је доставити у галерију на дан отварања или претходни петак (све изложбе се отварају понедељком), а поставка изложбе почиње истог дана између 9.00 и 10.00 или уз договор.

Аутор је у обавези да преузме своје радове до дана постављања следеће изложбе.

Радови се могу задржати у депоу до 5 радних дана, након тога КЦНС не одговара за безбедност истих.

Уколико аутор поводом поставке изложбе постави захтеве који не спадају у уобичајене услове излагања (бојење зидова, бушење зидова, стављање преграда…) дужан је да сноси све трошкове враћања простора у првобитно стање, уз претходно прибављање сагласности КЦНС.