uslovi izlaganja

КЦНС обезбеђује излагачима:

штампани каталог, плакат и електронске позивнице,

медијску подршку,

безалкохолна пића на отварању изложбе,

техничку подршку при постављању изложбе,

хонорар аутору изложбе (3,500.00 динара),

хонорар аутору текста у каталогу (3,500.00 динара),

Фото-документацију са отварања.

КЦНС не сноси путне трошкове аутора и трошкове транспорта радова.

Радове који ће бити излагани потребно је доставити у галерију на дан отварања или претходни петак (све изложбе се отварају понедељком), а поставка изложбе почиње истог дана између 9.00 и 10.00 или уз договор.

Аутор је у обавези да преузме своје радове до дана постављања следеће изложбе.

Радови се могу задржати у депоу до 5 радних дана, након тога КЦНС не одговара за безбедност истих.

Уколико аутор поводом поставке изложбе постави захтеве који не спадају у уобичајене услове излагања (бојење зидова, бушење зидова, стављање преграда…) дужан је да сноси све трошкове враћања простора у првобитно стање, уз претходно прибављање сагласности КЦНС.

Mali likovni salon
Likovni salon
Klub “Tribina mladih”