Design a site like this with WordPress.com
Get started

BOJAN STOJČIĆ, Past Perfect Continuous

Dunavski dijalozi 2019

Dunav + je deo Festivala savremene umetnosti Dunavski dijalozi, u kome učestvuju umetnci podunavskog makro regiona. Ove godine u okviru ovog programa predstavljaju se umetnici iz Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine

Umetnička interesovanja Bojana Stojčića okrenuta su ka ,,intervencijama” u okviru javnog prostora (oba, duhovnog i virtuelnog). Njegove intervencije su pre svega tekstualne i gotovo uvek pokazuju intimne misli i ideje umetnika. Natpisi su postavljeni na određenim mestima i na različitim objektima, koji dolaze iz umetnikovog prostora, te sva njegova dela nose poruku koja je jasna, ponekad bolno realistična, sarkastična, a mahom i smešna.

Mnogi od njegovih radova su politički i društveno angažovani i koriste sam prostor institucije za stvaranje pisanih metafora. Radovi izvedeni u studiju su crteži zasnovani na tekstu ili crteži, koji uključuju razičite narativne slikovne ili tekstualne elemente.

Bojan Stojčić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 1988)

Uz izlagačko iskustvo u Evropi i Americi, autor je dve knjige. Pored ostalih nagrada i priznanja, bio je finalista nagrade Zvono za najboljeg mladog umjetnika u BiH (2014.) Dobitnik je Nagrade za klasični crtež, Annale crteža u Mostaru (2014), kao i Nagrade za knjigu Collegium Artisticum (2018). Njegovi radovi se nalaze u kolekcijama Deutche Telekom, Digital Art Collection, The Agnès b Fondation, The Duplex i privatnim kolekcijama u Austriji, Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Švajcarskoj.