Design a site like this with WordPress.com
Get started

MARIJA PAUNOVIĆ, Šiprag

Serija crteža Šiprag nastala je 2018. godine. Sam naziv odnosi se na motive iz prirode koji su mi poslužili kao osnovna inspiracija za nastanak dela. U ovoj seriji crteža, kao i u ostalim delima iz mog dosadašnjeg slikarskog opusa, naglasak je na povezivanju figuralne forme motiva sa ekspresivnošću ličnog likovnog izraza koji teži da bude oslobođen od fabularnosti. Apstrahovani crteži, urađeni u tehnici laviranog tuša, objedinjuju viđeno i imaginarno i tako čine sintezu različitih zamisli, koje su uobličene ekspresivnim gestom. Težim da svoje emocije i doživljaje prirodnog okruženja, prenesem posmatračima kroz apstraktne prikaze ostavljajući im slobodu da sami dožive iskazanu energiju i otkriju višeznačnosti prikazane likovne poetike. (Marija Paunović)

Marija Paunović rođena je 1992. godine u Čačku. Master akademske studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu je završila 2017. godine, u klasi profesora Gordana Nikolića. Trenutno je na trećoj godini doktorskih akademskih studija slikarstva na istom fakultetu.