MARIJA PAUNOVIĆ, Šiprag

Serija crteža Šiprag nastala je 2018. godine. Sam naziv odnosi se na motive iz prirode koji su mi poslužili kao osnovna inspiracija za nastanak dela. U ovoj seriji crteža, kao i u ostalim delima iz mog dosadašnjeg slikarskog opusa, naglasak je na povezivanju figuralne forme motiva sa ekspresivnošću ličnog likovnog izraza koji teži da bude oslobođen od fabularnosti. Apstrahovani crteži, urađeni u tehnici laviranog tuša, objedinjuju viđeno i imaginarno i tako čine sintezu različitih zamisli, koje su uobličene ekspresivnim gestom. Težim da svoje emocije i doživljaje prirodnog okruženja, prenesem posmatračima kroz apstraktne prikaze ostavljajući im slobodu da sami dožive iskazanu energiju i otkriju višeznačnosti prikazane likovne poetike. (Marija Paunović)

Marija Paunović rođena je 1992. godine u Čačku. Master akademske studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu je završila 2017. godine, u klasi profesora Gordana Nikolića. Trenutno je na trećoj godini doktorskih akademskih studija slikarstva na istom fakultetu.