Design a site like this with WordPress.com
Get started

ANJA TONČIĆ, Paralaks

CRTEŽI I SLIKE

Uobičajene optičke komponente oslanjaju se na postupne fazne pomake akumulirane tokom prelamanja svetlosti kako bi oblikovale refleks pokreta. Novi stepeni slobode postižu se uvođenjem naglih promena etapa u merilu vizuelnih talasnih vrednosti, te takav dvodimenzionalni niz senzornih rezonatora sa prostorno promenjivim odzivom može utisnuti diskontinuitete dok prelazi granicu između dva ponuđena emitera, sadržajnog i opažajnog.

Anomalan odraz i refrakcijski fenomeni posmatraju se u ovom režimu u optički tankim linijskim nizovima. Fazni diskontinuiteti pružaju veliku fleksibilnost u dizajniranju iluminatornih snopova, što Anja Tončić koristi u cilju konceptualnog izazivanja inertne pozicije klasičnog crteža i slikarstva, koji se na formalno-stilskom planu generišu kroz prikaz slika-pokreta, formi koje su flukturne i ubrzavajuće, iako omeđene konvencionalnim okvirom klasičnog medija.

Interferencijski vrtlog preispitane ritmičnosti predvodi celinu prikaza apsorbujući okolne vizuelne elemente u sopstvenu organizaciju mase, volumena i oscilacija, istovremeno koristeći prividno limitiranu pokretnost crtačkog manira kao sredstvo oblikovanja i izraza stava o egzaktnoj kompoziciji, provocirajući formulaciju pitanja o specifičnom problemu i/ili fenomenu aerodinamike svetlosti u likovnim odnosima.

                                                                                                                                    Ksenija Marinković

Anja Tončić (1996, Beograd) diplomirala je na osnovnim akademskim studijama 2018. godine, kao i na Master studijama 2019. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku slikarstvo pod mentorstvom profesora Milete Prodanovića.

Proglašena je za najboljeg studenta generacije na Fakultetu likovnih umetnosti 2019. godine.

Od 2013. godine aktivan je učesnik na preko 70 grupnih i samostalnih izlagačkih projekata u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je 12 nagrada, od kojih se izdvajaju otkupna nagrada Galerije Fabriano u Italiji i Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za slikarstvo “Rista i Beta Vukanović – slikari”.

Od 2019. godine je predstavnik Saveta Rektorata Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Od 2018. godine aktivno sarađuje sa galerijom X Vitamin u Beogradu.

Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) od 2020. godine, kao i u statusu samostalnog umetnika.

Praksa Anje Tončić obuhvata niz medija, uključujući crtanje, slikarstvo, grafiku, objekte, i mozaik.

Njeni radovi se nalaze u kolekcijama galerija X Vitamin, OSTEN Galerije u Skoplju, Galerije Fabriano u Italiji, Degen Galerije u Bazelu, galerije Steps u Tokiju, kompanije Deloitte u Beogradu, kao i u privatnim kolekcijama u Srbiji, Austriji, Rusiji, Švajcarskoj, Belgiji, SAD, Australiji i Indiji.

Živi i radi u Beogradu.