Design a site like this with WordPress.com
Get started

Antićevi dani

Likovni program prati manifestaciju Antićevih dana od 2008. godine. U nekoliko navrata sastojao se od umetničkih kolonija sastavljenih od slikara, kompozitora, pesnika i filmskih režisera (disciplina kojima se bavio i Miroslav Antić), održavanih u ateljeima Petrovaradinske tvrđave, prostorijama KCNS ili u Sremskim Karlovcima. Ovaj program paralelno prate po tri izložbe koje se priređuju u izlagačkim prostorima KCNS, od kojih jedna uvek predstavlja likovne radove Miroslava Antića (slike, crteži, nedovršeni radovi…), samostalno ili u dijalogu sa nekim od savremenih umetnika (Filip Markovinović, Jelena Đurić…); dok druge dve izložbe prikazuju radove inspirisane Mikinim delom (sa slikarskih i ilustratorskih kolonija i drugih umetnika) i dokumentare sadržaje (sinopsise, beleške, plakate, rukom prepravljana prva izdanja knjiga…)